Steunles

Sommige leerlingen komen er gewoon niet uit als ze in hun eentje zitten te zweten op het huiswerk in de exacte vakken.

Voor hen hebben we steunlesgroepen, waar ze gerichte en deskundige hulp krijgen bij het maken van wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Onze leraren geven vrijwel allen les in de hoogste klassen van Havo en/of Vwo, en zijn dus goed op de hoogte van de stof.

De leerlingen (van verschillende scholen, uit verschillende klassen) zitten samen in een lokaal bij een of twee leraren die hen elk helpen met de stof waar zij mee bezig zijn: uitleg van de stof, hulp bij maken van opgaven. 

Hoe gaat het nu op zo'n steunles? Op maandag staat David Smelik er alleen voor, op dinsdag t/m donderdag doen Mariet en David het samen. Indien er veel leerlingen zijn die speciaal met David willen werken (meestal scheikunde-leerlingen) gaan zij soms naar een apart lokaal. Als er totaal bijvoorbeeld 8 leerlingen zijn, kijken we wie er het beste door David begeleid kunnen worden (scheikunde, natuurkunde) en wie door Mariet (natuurkunde, wiskunde). Zijn er nog meer leerlingen dan kijken we of er een paar naar Alexander kunnen (wiskunde A, of wisk.B tot 4e klas). De leerlingen werken meestal op verschillend niveau, sommigen Havo, anderen VWO, sommigen 5e klas, anderen 6e klas. We gaan er van uit dat ze zelf weten wat ze moeten/willen oefenen, en gaan daar aan werken. Elke 5 of 10 minuten kijken we (of vragen ze zelf) of ze hulp nodig hebben, en zonodig geven we uitleg. Als een groepje van 3 of 4 leerlingen allemaal hetzelfde schoolexamen moeten voorbereiden, dan bedenken wij opgaven die daarbij aansluiten en werken daarmee met hen.

De leerlingen die steunles volgen komen meestal één keer per week gedurende twee uur. Indien dat niet voldoende is of als er steun nodig is bij meerdere vakken (b.v. wiskunde en natuurkunde), kan een leerling meerdere keren per week komen. Is er nog meer hulp nodig, bijvoorbeeld voor een proefwerk of schoolexamen, dan kan een privé-afspraak worden gemaakt.

In de schoolvakantie wordt geen steunles gegeven, maar is wel privé-les mogelijk.

De steunlesgroepjes hebben ongeveer vijf leerlingen per leraar, zodat individueel hulp kan worden geboden. Er zijn altijd wiskunde-, scheikunde- en natuurkundedocenten aanwezig.

Over het algemeen zijn het leerlingen van klas 4 – 6 die steunlessen volgen.

Wij werken sinds 1994 op deze manier en hebben goede resultaten. Dit danken wij vooral aan de kwaliteit en de persoonlijke inzet van de docenten. Doordat wij alleen lessen in rekening brengen die daadwerkelijk zijn gevolgd, zijn wij voor bijles Haarlem het goedkoopst en succesvolst. 

Een leerling die zowel wiskunde als natuurkunde/scheikunde doet, mag de steunlessen combineren: bijvoorbeeld de ene week het ene vak en de andere week het andere. Of eerst bijvoorbeeld een uur wiskunde en na 17.00 uur natuurkunde. Het is uiteraard mogelijk twee keer per week te komen.

Steunlessen hebben alleen zin als een leerling regelmatig komt. We brengen per maand een bedrag in rekening dat, per les, lager wordt naarmate men vaker komt. Voor overzicht van de kosten: zie 'Tarieven'. 

Wij beginnen om 16.00 uur. Het is de bedoeling dat leerlingen op tijd aanwezig zijn, tenzij dat door het lesrooster op de eigen school niet lukt. (Wie graag eerder wil beginnen kan vanaf 15.20 terecht in lokaal 7, de vakdocenten zijn dan nog niet aanwezig, maar je kan wel vast aan je huiswerk beginnen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden).

Tijd: Maandag t/m donderdag 16-18 uur. Om 17 uur is er een pauze, waarin de leerlingen gratis soep en thee kunnen krijgen. 

De begeleiding is altijd tot 18.15 aanwezig. Leerlingen die pas later konden komen en leerlingen die wat extra nodig hebben, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een proefwerk, kunnen dus tot 18.15 uur op onze hulp rekenen.

Plaats: Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3, Haarlem-centrum

Een leerling die voor het eerst komt krijgt een gratis kennismakingsles. (Dit geldt niet voor eind-examen-leerlingen na half-april). Tijdens de vakanties zijn er geen steunlessen.