Januari 2018

Haarlem, 6 januari 2017

Een gelukkig Nieuwjaar wensen wij iedereen! Onze leerlingen, dat ze ontspannen hun proefwerken tegemoet mogen zien; de ouders dat ze tevreden kunnen zijn.

Natuurlijk gaat niet iedereen voldoendes halen en slagen, maar het wanhopige gevoel wel je best te doen maar toch niet lukken, kunnen wij wel enigszins wegnemen. Waardoor er meer zelfvertrouwen ontstaat en mogelijk hogere cijfers. 

Er is op alle dagen nog ruimte om leerlingen te plaatsen, zowel op de steunles als op de huiswerkbegeleiding.

We denken intussen na over examentraining. Zodra daar meer over bekend is, publiceren wij dat hier.

 

Als je het aanvraagt, kan Mariet op dinsdag-woensdag-donderdag meestal al om 15.15 uur komen, zodat je van 15.15 - 16.00 uur een prive-les krijgt. Schrijf naar info@steunles.nl. Alexander is er altijd al vanaf 15.15 uur.

Loop gerust binnen bij lokaal 4 om te kijken wat we doen, en breng je boeken mee, dan kunnen we meteen aan het werk. De eerste les is gratis. (Vergelijk onze tarieven trouwens eens met andere huiswerkbegeleidingen, wij zijn goedkoper!)

Contact telefonisch: de tel.nummers vind je onder 'Contact',

of per email: info@steunles.nl 

 

Vriendelijke groet, ook namens Alexander en David,

Mariet Sonneveld