Huiswerkbegeleiding

augustus 2018

De scholen beginnen 4 september met de lessen, onze eerste huiswerkbegeleiding is op maandag 10 september 15.15 uur. In lokaal 7 van het Stedelijk Gymnasium. Neem contact op met Alexander (tel 06 54 61 28 42) als het gewenst is dat al op 5 of 6 september met de huiswerkklas gestart wordt.

Er zijn diverse leerlingen die baat hebben bij huiswerkbegeleiding:

leerlingen die thuis niet aan huiswerk maken toekomen
leerlingen die moeite hebben zelfstandig te werken
leerlingen die overhoord moeten worden
leerlingen die uitleg nodig hebben bij het huiswerk
leerlingen die een achterstand hebben
leerlingen die regelmaat nodig hebben
leerlingen die in een groep beter werken dan individueel

Voor hen hebben we een huiswerkklas, waar leerlingen (van verschillende scholen) vier keer per week 's middags bij elkaar komen. Vanaf 15.15 uur kunnen leerlingen hier terecht, als de leerling pas later uit school komt, komt hij later. Er wordt de leerling geleerd hoe hij zijn huiswerk moet plannen, het gemaakte huiswerk wordt gecontroleerd, zo nodig wordt er overhoord. Er is hulp bij moeilijkheden. Als daar behoefte aan is kan er een beroep worden gedaan op vakdocenten in de exacte vakken. Er is regelmatig contact met de ouders.

Over het algemeen zijn het leerlingen van klas 1 – 4 die huiswerkbegeleiding volgen.

De begeleiding van de groep is door Alexander Hrisanidi of door Jur den Uyl. Als de groep groot is, worden na 16.00 uur enkele leerlingen in een ander lokaal bij de steunles geplaatst. 

De organisatie van de huiswerkbegeleiding berust bij Alexander zijn. Indien nodig neemt hij contact op met de ouders om hen op de hoogte te houden van de resultaten van de huiswerkbegeleiding. 

Tijd: Maandag t/m donderdag 15.15 uur. Als vanwege het lesrooster een leerling pas later kan komen is dat geen probleem. Als het huiswerk af is mag de leerling, na overleg met de begeleider, naar huis.

De meeste leerlingen komen 4 x per week. Indien een leerling (b.v. vanwege sport) maar 3 x per week kan komen, geldt een lager tarief. Wij tellen per maand hoe vaak een leerling is geweest. Het tarief vindt u elders op deze website. (U betaalt alleen als de leerling daadwerkelijk les heeft gevolgd. Dus niet tijdens de vakanties of bij een werkweek, of bij ziekte van de leerling! Dit is slechts een van onze aantrekkelijke kanten bij een vergelijking met andere huiswerkbegeleidingsaanbieders.) 

Om 17 uur is er een pauze, waarin de leerlingen gratis soep en thee kunnen krijgen.

De begeleiding is tot 18.15 aanwezig. Leerlingen die pas later konden komen en leerlingen die wat extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een proefwerk, kunnen dus tot 18.15 uur blijven.

Plaats: Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3, Haarlem-centrum

Wij beschouwen een eerste les van een leerling altijd als een gratis kennismakingsles. Na deze proefles is voor volgende lessen lesgeld verschuldigd.